Davet

Değerli meslektaşlarım,

Marmara Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı kurulduğu 1986 yılından bu yana sürekli bir gelişim göstermektedir. Eğitim ve bilgi paylaşımı amacıyla 2000’li yıllarda başlatmış olduğumuz Marmara Pediatri Toplantıları 2014 yılında ilk kez Marmara Pediatri Kongresi şeklini almıştır, başarısını giderek artıran ve gelenekselleşen kongremizin 6.sının 21-23 Şubat 2019 tarihlerinde Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Oteli’nde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Marmara Üniversitesi Pediatri ailesi de bu yıllar içinde ihtisas alan çok sayıda uzman ve yan dal uzmanı ile giderek genişlemiştir. Kongremiz hem bu arkadaşlarımızı bir araya toplamayı hem de tüm Türkiye’den Pediatri uzmanlarını, asistanları ve çocuk sağlığına gönül veren, hizmet eden hekimleri ve sağlık çalışanlarını bir araya getirerek bilgilerimizi, tecrübelerimizi paylaşmayı, yeni fikirlerin, yeni çalışmaların ortaya çıkmasına zemin hazırlamayı hedeflemektedir. Kongre boyunca alanında uzman kişilerin anlatacağı konuların ve tartışmaların yanı sıra, serbest bildirilerin de sunulmasına ağırlık verilecek ve mümkün olduğunca fazla sayıda bildirinin yer almasına ve tartışılmasına özen gösterilecektir. Kongre programında çocuk hekimlerinin günlük uygulamalarında çok yararlı olacağına inandığımız kurslar da yer almaktadır.

Bu yılki kongremizin ana teması “Önce koruma, Pediatristin rolü” olarak belirlenmiştir. Kongre boyunca çocuk sağlığını koruma ve erişkin yaşa her açıdan sağlıklı bireyler olarak ulaştırma konusunda pediatristlerin alması gereken önlemlerin yanısıra pediatri alanındaki yenilikler, güncel uygulamalar, beslenme, enfeksiyonların önlenmesi gibi konular bilimsel olarak tartışılacak, bu alanlardaki bilimsel gelişmeler sunulacaktır.

Katılımınız ve katkılarınız kongremizi zenginleştirecek ve bizleri mutlu edecektir.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Figen Akalın

Kongre Başkanı