KONGRE ANA KONULARI

Perinatal depresyonun çocuk gelişimine etkisi

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi

Beslenme bozuklukları, organik ve psikiyatrik nedenler

Beslenme durumunun değerlendirilmesi, enteral ve parenteral beslenmenin düzenlenmesi

Gluten ve ilişkili hastalıklar

Allerjiden korunmada beslenmenin rolü

Erişkin yaştaki kardiyovasküler hastalık risklerinin çocuklukta önlenmesi

Kalp hastalıklarında pediatrik yaklaşım

Nötropeni ve nötropenik çocuğun korunması

Bronkopulmoner displazi

Endokrin bozukluklara neden olan çevresel faktörler

Aşılar, enfeksiyonlardan korunma

Bağışıklığın güçlendirilmesi

Kök hücre uygulamaları

Alt solunum yolu enfeksiyonları

İdrar yolu enfeksiyonları

Çocuk ihmal ve istismarı

Acil nörolojide lokalizasyon

Metabolik hastalıklar